Reitit & Geokätköt

Ylläksen kattavan luontopolkuverkoston lisäksi löydät Kolarista monia päivä- ja yöretkeilyyn sopivia luontopolkuja ja retkeilyreittejä. Poikkea rohkeasti kokeilemaan.

Kolarinsaaren luontopolut

Aivan Kolarin kirkonkylän tuntumassa on tarjolla kaksi luontopolkua: Lukkarinvainion luontopolku Kolarinsaareen johtavan Siltatien itäpuolella vie retkeilijän 3,5 kilometrin matkalle joki- ja metsämaisemiin. Polku on osittain pitkospuilla varustettu. Polun varrella jokirannassa on nuotiopaikka.

Kolarinsaaren kulttuuripolku poikkeaa Siltatieltä sen länsipuolelle heti sillan jälkeen. Puolitoista kilometriä pitkä polku jatkuu vanhan puukirkon ja uimarannan ohi joen vartta ja palaa takaisin vanhalle kirkolle hautausmaan reunaa pitkin. Kolarin kirkonkylän kyläyhdistys on toteuttanut polun ja sen varrelta löytyvät kirkosta, vanhoista markkinoista ja rantaniittyjen kulttuurista kertovat opastaulut.

Laestadiuspolku Sieppijärvi - Lappea 20,4 km

Laestadiuspolun historia ulottuu 1600-luvulle Ruotsin vallan aikaan. Reittiä kutsuttiin heinätieksi, ja se kulki Väylän rannalta Lappeasta Sieppijärven rannalle. Reittiä kutsuttiin myös kirkkotieksi, jota pitkin sieppijärveläiset kulkivat kirkkoon nykyisen Ruotsin puolelle Köngäseen tai Pajalaan. Siitä, kulkiko herätysliikkeen pajalalainen perustaja Lars Levi Laestadius polkua myöten Sieppijärvelle, ei ole varmaa tietoa. Soisessa maastossa matkaa on taitettu oletettavasti pitkospuita eli telatietä pitkin.

Sieppijärven kyläyhdistys aloitti telatien entisöinnin vuonna 2003. vanha heinä- ja kirkkotie sai uudeksi nimekseen Laestadius-polku.

Polun varrelle Kuurusenvaaraan rakennettiin Laavukirkko, ja sen viereen Meän Kota, jota voi varata kyläyhdistykseltä nimellistä korvausta vastaan.

Laestadius-polun rakentamisessa on ollut mukana kyläläisiä, Sieppijärven kyläyhdistys (Kehittyvä Sieppijärvi ry) ja lähikylien asukkaita. Lisäksi hankkeeseen ovat osallistuneet Lapin ympäristökeskus YTY- ja Grönä Jobbet -projekteilla, Lapin TE-keskus TT-projektilla, Työvoimahallinto, Tunturi-Lapin työvoimatoimisto, Metsähallitus, Metla, Kolarin seurakunta, Tuntematon Laestadius -projekti (Pajala ja Kolari) sekä Kolarin kunta.

Teuravuoman telatie

Pitkospuureitti Euroopan suurimman ja luonnoltaan ainutlaatuisen aapasuon laidoilla sijaitsevien Kurtakon, Venejärven ja Teurajärven kylien välillä antaa mahdollisuudet yhden tai useamman päivän retkeilyyn. Suo tarjoaa kulkijoilleen myös loistavat hilla- ja karpalomättäät.

  • Teurajärvi–kurtakko 14 kilometriä
  • Teurajärvi–Venejärvi 14 kilometriä
  • Teurajärvi–Särkilehto 9 kilometriä
  • Kurtakko–Venejärvi 9 kilometriä
  • Kurtakko–Särkilehto 5 kilometriä
  • Venejärvi–Särkilehto 4 kilometriä

Suoreitin varrella on kaksi luontotornia. Taukoa retkeilijä voi pitää pitkospuureitin varrella olevilla tulipaikoilla. Ihmisten lisäksi Teuravuoman neva-, letto-, räme- ja korpisoilla viihtyvät linnut, joille Euroopan suurin aapasuo on tärkeä elinympäristö. Teuravuoma kuuluu Natura 2000 -suojeluverkostoon.

Alkuperäinen telatie rakennettiin Kurtakon ja Venejärven kylien välille vuonna 1878. 11 kilometriä pitkä telatie oli tärkeä kulkureitti virkamiehille, postinjakajille, naapurikylien asukkaille, niitty- ja marjastusmaille sekä kalavesille.

Telatietä kunnostetaan parhaillaan Kolarin kunnan työpajan voimin.

Pasmajärven luontopolku “Meän maisemat”

Ko halvaat rentoutusta, mielenrauhaa ja harjumaisemaa niin tuleppa “Meän maisemat” -luontopolulle. Se kiertää Siikavuoman lintutornin kautta Karijärven harjuilta Lompolon laavulle ja sieltä Tirroniehmeen upealle hiekkarannalle.

Luontopolulle pääsee Siikajoen myllyltä, jonne löydät opasteet Pasmajärveen johtavan tien varrelta pikkuisen ennen kylää.

Aalistunturi

Kolarin kunnan eteläisimmässä kolkassa, lähellä Pasmajärven ja Nuottavaaran kyliä sijaitsevalle Aalistunturille on suunnitteilla kaksi opastettua kesäreittiä. Tunturin laelle johtaa jo nyt polkuja, mutta opastauluja ja parkkipaikkaa ei vielä ole. Tunturin huipulta näkee kaikki lähiseutujen suuret tunturit, ja taukoa voi pitää vanhassa palovartijan mökissä.

Kolarin Ladut

Ylläksen kattavan hiihtolatureitistön lisäksi Kolarista löytyy valaistuja ja valaisemattomia tasaisemman maan latuja jokaiseen makuun. Kolarin kunnan liikuntatoimen hoitamat ladut löydät sähköisestä latukarttapalvelusta, josta näet myös latujen hoitamisen ajantasaisen tilanteen. Ladut hoidetaan pääsääntöisesti latutampparilla, ja hiihdettävänä on sekä perinteisen että vapaan tyylin latu.

Teuran lenkki 2,6 km (valaistu) ja Melakankaan lenkki 4,5 km

Kirkonkylän keskusurheilukentältä lähtevä Teuran lenkki on valaistu tasaisen maan latu, jonka varrella on olympiavoittaja Pertti Teurajärven lempinimen mukaan nimetty Ahamankolon laavu. Myös olympiavoittajan voi hyvällä todennäköisyydellä löytää latua kiertämästä. 

Teuran lenkiltä voit poiketa Melakankaan lenkille 1,4 kilometrin yhdyslatua pitkin. Melakankaan lenkki on toiseen suuntaan valaistu, mutta kylän innokkaiden hiihtomiesten talkoilla rakentamalta paluuladulta valoja ei ainakaan vielä löydy.

Kesäisin Teuran lenkki toimii myös kävelyreittinä.

Kolarinsaaren koiralatu 6,4 km

Kolarinsaaresta, hautausmaan parkkipaikan kohdalta lähtee pääosin tasainen kevätaikaan hoidettu koiralatu, jota voit hiihtää Saarenputaan Siukovaaraan saakka. Ladun varrella on kunnan huoltama laavu ja tulipaikka.

Siukovaaran valaistu latu 2,4 km

Siukovaaran valaistulle ladulle pääset Saarenputaantieltä. Parkkipaikalta lähtee mäkisessä maastossa kiertävä, 2,4 kilometrin mittainen latu, josta on mahdollista hiihtää myös lyhyempiä kierroksia. Siukovaaran ladulta pääsee kevättalvisin hiihtämään Kolarinsaaren koiralatua pitkin Kolarin kirkonkylälle.

Sieppijärven Sisu 1,1 km (valaistu)

Sieppijärven Sisun talolta kyläkoulun naapurista pääsee kilometrin valaisematonta yhdyslatua pitkin 1,1, kilometrin valaistulle lenkille. Sisun talon maastossa kulkee useita lyhyempiä valaisemattomia lenkkejä. Urheiluseura Sieppijärven Sisu järjestää laduilla ajoitta hiihtokilpailuja. Myös Kolarin kunnan sarjahiihtoja kisataan Sisun maastossa.

Viljamin kämpän (5,5 km) ja Tammen laavun (1,2 km) ladut

Sieppijärven uimarannalta lähtee kevättalvisin kaksi tampparilla hoidettua, järvi- ja jokimaisemassa kulkevaa latua. Pohjoiseen Viljamin kämpälle voi hiihtää 5,5 kilometriä yhteen suuntaan ja etelään Tammen laavulle 1,2 kilometriä yhteen suuntaan.

Vaattojärven valaistu latu (1,3 km) ja sivakkalenkki (10,9 km)

Vaattojärvellä voit hiihtää entisen koulun pihalta lähtevää 1,3 kilometrin mittaista valolatua sekä reilun kymmenen kilometrin sivakkalenkin, joka tarjoaa hiihtäjälle kylä-, järvenranta- ja metsämaisemaa.

Nuottavaaran koiravaljakkoreitti

Nuottavaaran ja Pasmajärven kyläläisten yhteistyönä syntyi koiravaljakkoreitti Nuottavaaran, Pasmajärven ja Aalistunturin maisemiin. 27,5 kilometrin reittiä ylläpidetään kyläläisten voimin ja se soveltuu myös talvipyöräilyyn. Tammikuussa 2019 laajennetulla reitillä kilpailtiin Kolarin ensimmäiset pitkän matkan Lapland Quest -koiravaljakkokilpailut, joihin osallistui valjakoita ympäri Eurooppaa.

Geokätköt

Kolarin kylät tarjoavat hienoja mahdollisuuksia tutustua nähtävyyksiin ja epätavallisempiin paikkoihin geokätköilemällä.

Kaikki Kolarin kunnan geokätköt löydät kansainväliseltä geokätköilysivustolta.